مرکز مطالعات مهندسی شبکه های بی سیم

وب سایت (cwnes.ir) از تاریخ بیست و سوم آگوست 2017 (سه شنبه، 1 شهریور 1396)
خدمات آموزشی و پذیرش دانشجویی خود را متوقف نموده است و تنها وظیفه اطلاع رسانی به کاربران پارسی زبان را برعهده خواهد داشت
ازاین پس فرآیند ثبت نام بصورت متمرکز و یکپارچه در دفاتر بین المللی مرکز مطالعات مهندسی شبکه های بی سیم و یا بصورت مجازی ازطریق (CVLF) انجام میپذیرد.

اطلاعات بیشتر
img

پشتیبانی بیست و چهار ساعته، هفت روز هفته

آموزش های حضوری، مجازی و کارگاه های آموزشی

منابع آموزشی استاندارد، مدرسین منتخب و کارآزموده، تجهیزات مناسب کمک آموزشی

آموزش مجازی

تنها از طریق (CVLF)

آموزش حضوری

در ایران عرضه نمیگردد

کارگاه های آموزشی

در ایران عرضه نمیگردد

گواهینامه های بین المللی

علاقه مندان و دانشجویان پس از حضور در آزمونهای بین المللی
موفق به دریافت گواهینامه های رسمی این مرکز خواهند شد